021-71745000

ارائه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) برند Honeywell توسط شرکت سپهرصنعت

همکاری با سپهر صنعت

شرکت سپهر صنعت در تلاش است با جذب فرصت‌های خارجی برای مشارکت، همکاری و همچنین توسعه کسب و کار، بازاریابی و ارتقا سطح کمی و کیفی به سهم بازاری قابل کسب دست یابد.