021-71745000

رویکرد هوشمند ما بر راهکارهای هوایی، ترمنیال‌ها و بخش های گوناگون فرودگاه تمرکز دارد. ما به اپراتورها این امکان را می‌دهیم تا با چالش‌های ایمنی ، امنیتی و بهبود کارآیی و بهره وری، راحت‌تر روبرو شوند.
سیستم یکپارچه سازی ساختمان ، یک پلتفرم هوشمند با کاربری آسان است که امکان یکپارچگی مدیریت ساختمان، سیستم ایمنی ، امنیتی و سیستم‌های ارتباطی تجاری را دارد.در نتیجه یک منبع اطلاعاتی بسیار کارآمد و پایدار که به کارآمدتر بودن فرودگاه‌ها کمک می کند، ایجاد می‌شود.
بهبود پاسخگویی در شرایط اضطراری، افزایش بهره وری عملیاتی و ROI، امکان کنترل کامل بر سیستم، کاهش هزینه ها و بهبود کارآیی، از مزایای اصلی یکپارچگی سیستم به شمار می‌روند.

همکاری با سپهر صنعت

شرکت سپهر صنعت در تلاش است با جذب فرصت‌های خارجی برای مشارکت، همکاری و همچنین توسعه کسب و کار، بازاریابی و ارتقا سطح کمی و کیفی به سهم بازاری قابل کسب دست یابد.