021-71745000
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
Fire Alarm System
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
پروژه پیاده سازی ساختمان هوشمند برای مجتمع تجاری-اداری آریان پاسارگاد مبتنی بر تجهیزات پیشرفته هانیول.
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398

DAMAVAND TOWER

برج دماوند

پروژه پیاده سازی سیستم های یکپارچه جریان ضعیف هانیول برای برج دماوند (برج ایرتویا)
 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398

DARLAN DAROO

دارلان دارو

 • سیستم هشدار آتش سوزی

 • سیستم دوربین مداربسته

 • سیستم کنترل دسترسی

 • آی فون تصویری

مکان پروژه
تهران - بلوار نلسون ماندلا
تاریخ پروژه
25 مرداد 1398

همکاری با سپهر صنعت

شرکت سپهر صنعت در تلاش است با جذب فرصت‌های خارجی برای مشارکت، همکاری و همچنین توسعه کسب و کار، بازاریابی و ارتقا سطح کمی و کیفی به سهم بازاری قابل کسب دست یابد.