021-71745000

دستگاه کنترل تردد NX4S1E

NX4S1E

امتیاز 0 از 5 (0)
صفحه ی کنترل NetAXS با محفظه ی استاندارد ، 16.5 فرستانده ی vac (PSX220) ، چهار مهار کننده ی فشار ، دوازده VDC ، کنترل کننده باتری vaH
تماس بگیرید
برند:

صفحه ی کنترل NetAXS با محفظه ی استاندارد ، 16.5 فرستانده ی vac (PSX220) ، چهار مهار کننده ی فشار ، دوازده VDC ، کنترل کننده باتری vaH