021-71745000

OUR SOLUTIONS

اهداف و خدمات

شرکت سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد با هدف ارائه سیستم‌های جریان ضعیف و راهکارهای حفاظتی و ایمنی، با اخذ نمایندگی رسمی هانیول که پیشتاز در ارائه سیستم‌های حفاظتی در دنیاست و همچنین اولین شرکت ارائه دهنده نرم افزار سیستم کنترل تردد هوشمند می‌باشد، فرصتی برای فعالیت در داخل کشور در جهت برقراری حفاظت و ایمنی ساختمان‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز تفریحی، آموزشی، خدماتی و درمانی، کارخانجات و پالایشگاه‌های بزرگ به دست آورده است.

OUR PORTFOLIO

رزومه و محصولات

شرکت سپهرصنعت با ارائه فن آوری و راهکارهای مدرن و پیشرفته در حوزه سیستم‌های نظارت تصویری، اعلام حریق، ساختمان‌های هوشمند، کنترل دسترسی، اعلام سرقت، تجهیزات صوتی و پیجینگ و درب بازکن‌های تصویری توانسته بخش بزرگی از مشکلات و چالش‌های پیش رو در این حوزه‌ها را برطرف کند. این مشارکت و حضور منجر به کارآفرینی و جذب نیروهای انسانی متعهد و متخصص با هدف توانمندسازی، توسعه دانش مهارت و انگیزه کارکنان شده است. از سوی دیگر سپهرصنعت در تلاش است با جذب فرصت‌های خارجی برای مشارکت، همکاری و همچنین توسعه کسب و کار، بازاریابی و ارتقا سطح کمی و کیفی به سهم بازاری قابل کسب دست یابد.

شرکت سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد با هدف ارائه سیستم‌های جریان ضعیف و راهکارهای حفاظتی و ایمنی، با اخذ نمایندگی رسمی که پیشتاز در ارائه سیستم‌های حفاظتی در دنیاست و همچنین اولین شرکت ارائه دهنده نرم افزار سیستم کنترل تردد هوشمند می‌باشد، فرصتی برای فعالیت در داخل کشور در جهت برقراری حفاظت و ایمنی ساختمان‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز تفریحی، آموزشی، خدماتی و درمانی، کارخانجات و پالایشگاه‌های بزرگ به دست آورده است.

شرکت سپهرصنعت با ارائه فن آوری و راهکارهای مدرن و پیشرفته در حوزه سیستم‌های نظارت تصویری، اعلام حریق، ساختمان‌های هوشمند، کنترل دسترسی، اعلام سرقت، تجهیزات صوتی و پیجینگ و درب بازکن‌های تصویری توانسته بخش بزرگی از مشکلات و چالش‌های پیش رو در این حوزه‌ها را برطرف کند. این مشارکت و حضور منجر به کارآفرینی و جذب نیروهای انسانی متعهد و متخصص با هدف توانمندسازی، توسعه دانش مهارت و انگیزه کارکنان شده است. از سوی دیگر سپهرصنعت در تلاش است با جذب فرصت‌های خارجی برای مشارکت، همکاری و همچنین توسعه کسب و کار، بازاریابی و ارتقا سطح کمی و کیفی به سهم بازاری قابل کسب دست یابد.

دفتر مرکزی
تهران - فرمانیه غربی

همکاری با سپهر صنعت

شرکت سپهر صنعت در تلاش است با جذب فرصت‌های خارجی برای مشارکت، همکاری و همچنین توسعه کسب و کار، بازاریابی و ارتقا سطح کمی و کیفی به سهم بازاری قابل کسب دست یابد.