ضمن تشکر از اینکه سپهر صنعت را جهت همکاری انتخاب نموده اید، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.
همچنین می توانید فایل رزومه خود را در همین صفحه ضمیمه فرمایید.

فرم استخدام